Værdier

HECA Nuuk A/S arbejder for at skabe god underholdning, gode oplevelser og god gæsteservice i et sundt, trygt og sikkert miljø for gæster og ansatte. Vi vil udvikle underholdnings- og restaurationsbranchen professionelt, bæredygtigt og med hensyntagen til folkesundheden.

Det handler således ikke om at drikke gæsterne fulde, men om at give flest mulige en god og kvalitativ oplevelse i nattelivet. Vi er bevidste om vores samfundsmæssige ansvar, og ønsker at være en aktiv deltager i den positive udvikling af det grønlandske samfund.

Vi bestræber os på at indarbejde forebyggende budskaber i al ekstern og intern markedsføring. Vi gør en aktiv indsats for at forebygge mindreåriges adgang til nattelivet og forebygger aktivt vold og utryghed i nattelivet.

Plads til alle
Hos HECA Nuuk A/S er alle lige. Men vi er forskellige som mennesker, og det er en fordel. Vi er alle med til at skabe gensidig respekt.

Sprogpolitik
Grønlandsk er hovedsproget i Grønland, og vi bestræber os på at kommunikere mest muligt på hovedsproget. På arbejdspladsen tales der Grønlandsk, engelsk og dansk.

Vi arbejder for at integrere sproget i vores produkter / brands, og vi ønsker at medvirke til at fremme interessen for det grønlandske sprog gennem koncepter og brands, der sælges i Grønland og til eksport.

Luk menu